ქარხნის ტური

საწყობი

dfsagfd

fsdfg

წარმოების სახელოსნო

გფსდჰგფ

ტიუტუტ

გდშღგფჰგ

ფგშფდღ

გფდსგდ

წარმოების აღჭურვილობა

გდფჰგჰგ

გფშგ

გფდშგფ

საწარმოო ხაზი

fdsgdf (2)

fdsgdf (1)

fdsgdf (3)

გადაზიდვა

გდფსგფდ